Đề kiểm tra 45 phút đại số 7- Chương 1- Số hữu tỉ- Đáp án đầy đủ

Số hữu tỉ luôn là phần hấp dẫn cho tất cả các em học sinh. Vì những dạng toám đa dạng và nhiều Phương pháp giải đi kèm với nó. Trong đề kiểm tra lần này, chúng tôi giới thiệu đề kiểm tra bao gồm phần trắc nghiệm và tự luận. Cấu trúc gồm tất cả những dạng toán mà các em sẽ học ở chương I này. Như: Thực hiện phéo tính, tính hợp lí, tìm x, … Tất nhiên, tất cả đều có giải đầy đủ

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.