Trọn bộ lý thuyết và bài tập đại số 10

2/ Nếu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai:

  1. P: “ Phương trình x2 – x + 1 = 0 có nghiệm “
  2. Q: “ 17 là số nguyên tố “
  3. R: “ Số 963 chia hết cho 3 “
  4. S: “ 25 không thể biểu diễn thành tổng của hai số chính phương “

3/ Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “ Điều kiện cần và đủ “

  1. Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là hình vuông và ngược lại.
  2. Một tam giác có ba đường cao bằng nhau là tam giác đều và ngược lại.
  3. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và ngược lại.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: