Bài tập hình học 11- Chương 1: Phép biến hình- đầy đủ dạng

Một tài liệu rất đầy đủ về hình học cho tất cả các em học sinh 11 năm học này. Trong tài liệu bao gồm nhiều dạng toán và nhiều kiến thức liên quan đến chương phép biến hình mà tất cả các em đã học. Bao gồm: Phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự và các phép liên quan như phép dời hình và phép đồng dạng. Bạn đọc sẽ tìm thấy tất cả các dạng toán của nó ở trong tài liệu này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: