Chuyên đề tứ giác nội tiếp- Hình học 9- Đầy đủ lý thuyết- phương pháp và giải chi tiết kèm hình vẽ cụ thể

Trích dẫn trong tài liệu:

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

Để giải được các bài toán liên quan đến tứ giác nội tiếp học sinh cần nắm chắc các kiến thức cơ bản sau:

  1. Định nghĩa tứ giác nội tiếp: HS nắm chắc định nghĩa số 6, phần ôn tập chương III, SGK Toán 9, tập 2-Trang 101.
  2. Tính chất tứ giác nội tiếp: HS nắm chắc định lý 14, phần ôn tập chương III, SGK Toán 9, tập 2-Trang 103.  
  3. Các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp: HS  nắm chắc định lý 15 – SGK Toán 9, tập 2-Trang 103 (phần ôn tập chương).
  4. Các định lý khác thường được áp dụng:

4-1: Hình thang nội tiếp được trong một đường tròn là hình thang cân và ngược lại.

4-2: Hình bình hành nội tiếp trong một đường tròn là hình chữ nhật và ngược lại.

4-3: Tiếp tuyến của một đường tròn thì vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.

4-4: Đường kính đi qua trung điểm của một dây cung không đi qua tâm thì vuông góc với dây cung ấy.

4-5: Đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy

4-6: Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng 1v.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG:

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: