ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1- TOÁN HÌNH HỌC 10- VECTƠ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Đề cương ôn thi học kỳ 1 hình học 10 chủ yếu ở hai chương. CHương 1 và 2 bao gồm Vectơ và các tính chất về vectơ , bên cạnh đó là phần về hệ thức lượng trong tam giác . Trong đề cương này, chúng tôi đưa ra những dạng toán chủ yếu để các em có nguồn kiến thức để ôn tập. Tất cả bài tập đều có đáp án đầy đủ.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: