Đề kiểm tra Hình Học 10-Chương 3- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Oxy. Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng.

Phần hình học trong mặt phẳng là phần rất hay ở trong chương trình hình học 10. Trong đó phần về phương trình đường thẳng và những bài toán liên quan là những phần quan trong và chứa nhiều kiến thức cực hay. Bên cạnh đó là những bài toán liên quan. Chẳng hạn viết phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng, đường tròn…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: