Đại số 7- chương I: Số hữu tỉ- Các phép toán- Dạng 3: Bài toán tìm x dựa vào các phép cộng, trừ, nhân, chia

A. PHƯƠNG PHÁP

Dạng toán tìm x là dạng toán rất phổ biến không những đối với các em hiện tại, mà nó còn được gặp đi gặp lại nhiều năm sau này. Đó chính là loại toán giải phương trình. Do đó, những Câu toán làm nền này chúng ta phải biết được những điều cơ bản nhất về giải một phương trình để tìm x.

Có thể nói, đối với các em học sinh lớp 7 chúng ta vẫn sử dụng những kiến thức và ngôn ngữ của những năm học ở lớp dưới. Chẳng hạn như: Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Muốn tìn thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia…

Tuy nhiên đến cấp học này, thì chúng ta cũng tập lần những quy tắc giải phương trình để tìm x.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.