Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo– Đề Số 2- Năm Học 2023-2024

Chúng tôi đã chuẩn bị bài kiểm tra giữa kỳ 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bao gồm kiến thức cơ bản về tính chất và phép toán trên tập số tự nhiên và số nguyên. Bài kiểm tra tập trung vào giải bài toán thực tế, xác định giá trị của x và ứng dụng toán học vào các tình huống thực tế. Phần hình học tập trung vào tính đối xứng trong tự nhiên, kèm theo những bài toán về chu vi và diện tích của các hình cơ bản.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS