Đề thi học kì 1- Toán 9- Năm học 2019-2020- Đáp án chi tiết- Đề số 10

Kì thi học kỳ 1 năm học này đã đến, chúng tôi cũng cấp cho bạn đọc một đề thi chất lượng của Toán 9 của giáo dục hiện hành. Đề được thiết kế cấu trúc Trắc nghiệm và Tự luận, một cấu trúc rất chuẩn của giáo dục hiện hành. Trong để bao gồm các chương học mà tất cả các em đã học trong thời gian vừa rồi. Bao gồm căn bậc hai, hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, hệ thức lượng trong tam giác vuông và tính chất của đường tròn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.