Các phép toán về số hữu tỉ

Hệ thống bài tập nhỏ nhưng rất đầy đủ về số hữu tỉ cho các em học sinh lớp 7 luyện tập.

Từ các phép cộng trử các số hữu tỉ, phép nhân , chia các số hữu tỉ và thêm vào đó những bài toán về tìm x rất phổ biến đối với các em học sinh Toán 7.