Chuyên đề: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ- Đại số 8-Chương 2

– Một phân thức đại số (hay còn gọi là phân thức) là một biểu thức có dạng A/B, trong đó A, B là những đa thức, và B khác 0

A được gọi là tử thức (hay tử)

B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).

:  Để chứng tỏ hai phân thức bằng nhau, ta có thể dùng một trong hai cách sau:

*Cách 1: Tính A.D và B.C để thấy rằng các tích này đều cho ta cùng một kết quả.

*Cách 2: Từ một trong hai tích A.D hoặc B.C (cần có sự lựa chọn sao cho thuận lợi trong các biến đổi), bằng cách sử Do đóụng các phép tính của đa thức như: phép nhân, phân tích đa thức thành nhân tử … để biến đổi tích này thành tích kia

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.