Bài tập trắc nghiệm về phép tịnh tiến đầy đủ dạng và hướng dẫn giải cụ thể- HÌNH HỌC 11- CHƯƠNG 1

Trong chương trình hình học 11, bạn đọc sẽ được gặp về kiến thức về các phép dời hình cũng như các phép biến hình. Trong đó, phép tịnh tiến được xem là quan trọng nhất, khi nó là kiến thức bản lề cho tất cả các em bước vào các phép tiếp theo. Để học tốt về phép tịnh tiến bạn đọc cần phải có những kiến thức hình học ở lớp dưới. Chẳng hạn: Biểu thức tọa độ, độ dài của đoạn thẳng, phương trình đường thẳng và phương trình đường tròn … Từ đó có thể thấy được các mối liên hệ của nó để thực hiện những yêu cầu của bài toán.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: