Nội dung ôn thi học kì 2- Hình học 9- Có đầy đủ Phương pháp, bài tập và giải chi tiết

Một tài liệu rất hay rất đầy đủ những nội dung ôn tập học kì 2 Hình học 9. Trong đó bao gồm tất cả những phần mà tất cả các em đã học. Bao gồm đường tròn , cung chứa góc, tứ giác nội tiếp. Và ba hình không gian mà các em đã gặp, bao gồm chóp, lăng trụ và hình cầu. Mỗi phần đều được tác giả cung cấp đầy đủ các phần về lý thuyết và bài tập. Đi kèm với nó là những hình vẽ rất rõ ràng. Đây là tài liệu đầy đủ cho các em ôn thi học kì 2 và luyện thi tuyển sinh 10 sắp đến.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.