Toán Thực Tế- Cộng Trừ Nhân Chia Số Hữu Tỉ- Toán 7- Kết Nối Tri Thức

Đưa toán thực tế vào giảng dạy cũng như các kỳ kiểm tra định kì là xu hướng chung của chương trình giáo dục hiện nay. Có thể nói, có khá ít bài toán thực tế cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, trong nổ lực mang đến bạn đọc những bài toán cũng như dạng toán thực tế này thực sự đa dạng. Chúng tôi đã sưu tập cũng như biên  soạn hàng loạt những bài toán thực tế. Nó thuộc vào các bài toán khá đơn giản nhưng áp dụng vào các tính chất của các phép cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Bạn đọc hoàn toàn có thể tham khảo những bài giải để làm phong phú nội dung kiến thức cũng như kỹ năng giải toán này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview