Các dạng toán về phương trình bậc hai và định lý Vi-Et dùng để ôn thi vào lớp 10

Các bộ điều kiện để phương trình có nghiệm thỏa mãn đặc điểm cho trước:

Tìm điều kiện tổng quát để phương trình ax2+bx+c = 0 (a ¹ 0) có:

   1. Có nghiệm (có hai nghiệm) Û D ³ 0

   2. Vô nghiệm Û D < 0

   3. Nghiệm duy nhất (nghiệm kép, hai nghiệm bằng nhau) Û D = 0

   4. Có hai nghiệm phân biệt (khác nhau) Û D > 0

   5. Hai nghiệm cùng dấu Û D³ 0 và P > 0

   6. Hai nghiệm trái dấu Û D > 0 và P < 0 Û a.c < 0

   7. Hai nghiệm dương(lớn hơn 0) Û D³ 0; S > 0 và P > 0

   8. Hai nghiệm âm(nhỏ hơn 0) Û D³ 0; S < 0 và P > 0

   9. Hai nghiệm đối nhau Û D³ 0 và S = 0

   10.Hai nghiệm nghịch đảo nhau Û D³ 0 và P = 1

   11. Hai nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn    Û a.c < 0 và S < 0

   12. Hai nghiệm trái dấu và nghiệm dương có giá trị tuyệt đối lớn hơn    Û a.c < 0 và S > 0

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: