Đề kiểm tra Đại số và giải tích 11- Chương 4: Giới hạn và liên tục của hàm số có đáp án đầy đủ

Một đề kiểm tra khá hay dành cho các em học sinh 11 năm học này. Bao gồm những phần các em đã học. Chẳng hạn: Giới hạn của các dạng vô định và sự liên quan đến liên tục của hàm số

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: