Tài liệu bồi dưỡng tự chọn nâng cao giới hạn của dãy số và hàm số

Một tài liệu rất chi tiết dành cho các em học phần giới hạn dãy số và giới hạn hàm số . Bên cạnh những phép tính thông thường còn có những ứng dụng về những dạng toán này. Chẳng hạn như tính liên tục và xét tính có nghiệm của phương trình trong một khoảng cho trước.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: