Chuyên đề đại cương về hàm số – Đại số 10 chương 2

Trong tài liệu này bao gồm những tính chất của một hàm số. Cụ thể là những dạng tóa về tìm tập xác định và tập giá trị của hàm số. Tất nhiên nó còn có nhiều dạng toán về hàm số mà tất cả sẽ học trong chương 2 này. Trong đó những tính chất như tính chẵn lẽ của hàm số, tịnh tiến đồ thị hàm số , hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai đều được chúng tôi lần lượt đăng tải. Bạn đọc vui lòng thường xuyên vào website để cập nhật.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: