Chứng Minh Hai Đường Thẳng Song Song- Các Dạng Chứng Minh Hình Học Trong Tuyển Sinh 10: Phương Pháp Giải Hình Học 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Tiếp tục với các chuyên đề cũng như các dạng toán hình học trong những kỳ thi tuyển sinh 10. Trong chuyên đề này chúng tôi đưa vào chuyên đề song song hai đường thẳng. Việc chứng minh hai đường thẳng song song cũng có nhiều cách chứng minh hai đường thẳng song song. Trong đó, ta có các cách chứng minh như Toán hình học 7. Đó là chỉ ra hai hai đường thẳng có hai góc so le trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, … từ đó kết luận hai đường thẳng song song với nhau.

Không những vậy, ta cũng còn có cách chỉ ra hai đường thẳng cũng vuông góc với một đường thẳng khác thì song song với nhau. Điều này, ta sẽ sử dụng các tính chất về tiếp tuyến của đường tròn hoặc hệ thức lượng trơng tam giác vuông. Bên cạnh đó, bạn đọc còn sử dụng các tính chất như: Chứng minh hai đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba. 

.

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo