Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 – Toán 9- Tự Luận

Cũng còn rất nhiều trường- địa phương kiểm tra giữa học kì 1 theo hình thức tự luận, nên chúng tôi cũng soạn thảo những để kiểm tra theo hình thức này. Đối với giữa học kì 1 toán 9 bạn đọc cũng thực hiện những kiến thức về căn bậc hai – căn bậc ba. Tất nhiên là những dạng toán liên quan như: Thực hiện phép tính, trục căn thức ở mẫu, giải phương trình chứa căn thức và rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai. Về hình học cũng được tập trung vào hệ thức lượng trong tam giác và tỉ số lượng giác. Để từ đó thực hiện tiếp các dạng toán về chứng minh đẳng thức.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview