Dạng Toán: Tìm Giá Trị Lớn Nhất – Giá Trị Nhỏ Nhất Của Biểu Thức- Chủ Đề: Rút Gọn Biểu Thức – Đại Số 9- Chương 1

Một dạng toán cực kỳ hay cho tất cả các em học sinh toán 9. Nó thường kết hợp với những bài toán về rút gọn biểu thức mà tất cả chúng ta sẽ gặp ở những đề kiểm tra cũng như thi tuyển sinh 10. Về việc tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất chứa nhiều kỹ năng để thực hiện. Trong đó cách nhận biết thu về hằng đẳng thức để đánh giá là rất quan trọng.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: