ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1- TOÁN 10 HÀM SỐ BẬC NHẤT-HÀM SỐ BẬC HAI

0042: Cho đồ thị hàm số y = x3 (hình bên). Khẳng định nào sau đây sai?

       Hàm số y đồng biến:

A. trên khoảng ( –∞; 0)    B. trên khoảng (0; + ∞)   

C. trên khoảng (–∞; +∞)  D. tại O.

0043: Cho hai hàm số f(x) và g(x) cùng đồng biến trên khoảng (a; b). Có thể kết luận gì về chiều biến thiên của hàm số y = f(x) + g(x) trên khoảng (a; b) ?

A. đồng biến                      B. nghịch biến                   C. không đổi    D. không kết luận được

0044: Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng (–1, 0)?

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: