Chuyên Đề Hình Bình Hành – Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6

Có rất nhiều chuyên đề về hình học dùng để Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6. Chuyên đề về hình bình hành cũng là một trong những chuyên đề đó. Nói chung, nó cũng có sự kết hợp với những hình khác để cho ra nhiều hình phức tạp rồi từ đó tính chu vi hoặc diện tích của các hình. Nhưng đối với chuyên đề học sinh giỏi thường xuất hiện nhiều câu mang tính chất trừu tượng. Nên bạn đọc muốn chiếm trọn các điểm này cần phải có những cách nhìn sâu sắc hơn. Đây là những trang đầu của tài liệu, mang tính chất dẫn dắt vào những bài toán khó sau này. Nên bạn đọc cần tìm đọc bộ sách bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 để được tiếp cận những kiến thức cao hơn.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: