Giải Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình-Chương 3: Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn: Phương Pháp Giải Toán 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Dạng 1: DẠNG TOÁN SỐ

Dạng 2: DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

* Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

+ Bước 1: Lập hệ phương trình

    ‒ Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn(ghi rõ đơn vị của ẩn).

    ‒ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

    ‒ Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập hệ phương trình.

+ Bước 2: Giải hệ phương trình

+ Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả thích hợp và trả lời

* Các kiến thức liên quan:

Công thức: S = v. t (s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian)

Ngoài ra: Công thức về tính vận tốc xuôi dòng và ngược dòng

Công thức: Vt xuôi = Vt + Vn; 

                                         Vt ngược = Vt – Vn

Dạng 3: DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT

+ Bước 1: Lập hệ phương trình

    ‒ Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn ( ghi rõ đơn vị của ẩn).

    ‒ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

    ‒ Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập hệ phương trình.

+ Bước 2: Giải hệ phương trình

+ Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả thích hợp và trả lời

Dạng 4: TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC

Ngoài những bước xác định để lập hệ phương trình và giải như các dạng trên. Bạn đọc cần chú ý các kiến thức về hình học thường sử dụng sau:

+ Chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng nhân 2.

+ Diện tích của hình chữ nhật bằng dài nhân rộng.

+ Chu vi hình vuông bằng 4 lần của một cạnh

+ Diện tích hình vuông bằng bình phương của một cạnh.

+ Chu vi tam giác bằng ba cạnh cộng lại.

+ Định lý Pitago cho tam giác vuông: Trong tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Từ đó đặt các ẩn tương ứng và lập phương

trình. Cần chú ý đến các thông số thêm và bớt sẽ thay đổi các dữ diện liên quan.

Dạng 5: DẠNG TOÁN THỰC TẾ

Tùy thuộc vào yêu cầu bài toán mà ta lập hệ phương trình hoặc phương trình phù hợp. Nhưng tựu chung ở các dạng toán giải toán bằng cách lập phương trình mà tác giả đã trình bày. 

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo