Đề Cương Ôn Tập Giữ Học Kì 1 Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ- Cấu Trúc Chuẩn

Tiếp tục với việc soạn thảo và cung cấp đến tất cả bạn đọc những đề cương có chất lượng để phục vụ công tác ôn luyện của mình. Đối với giữa học kì 1, bạn đọc tập trung vào các phép toán về tập hợp các số tự nhiên, phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố, tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Tất nhiên không thể thiếu những bài toán về toán thực tế. Về hình học tập trung vào các hình học dạng trực quan. Bao gồm tam giác đều, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang cân, hình thoi, hình vẽ , hình lục giác đều,….

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview