Phiếu Bài Tập- Số Học 6- Chương 1- Số Tự Nhiên- Đầy Đủ- Bản Đẹp- Mới

Để phục vụ cho năm học mới 2022-2023 này, chúng tôi đã biên soạn và sưu tầm những bài tập để đưa vào từng phiếu bài tập rất tiện lợi cho quý thầy cô dạy học. Những bài tập được đưa vào đã có chọn lọc cho sự rèn luyện của học sinh của từng bài học. Trong chương học về số tự nhiên này. Bạn đọc sẽ được gặp những bài toán, phép toán trên tập số tự nhiên. Ngoài ra, bạn đọc cũng gặp những bài toán về ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất của chương học. Để thực hiện tốt những bài toán này, bạn đọc cũng cần hiểu được các kiến thức làm nền. Chẳng hạn: Phân tích một số thành các thừa số nguyên tố. Định nghĩa số nguyên tố, hợp số, các dấu hiệu chia hết cho 2-3-5-9…

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: