Chứng Minh Tam Giác Đồng Dạng- Tỉ Lệ Thức- Các Dạng Chứng Minh Hình Học Trong Tuyển Sinh 10: Phương Pháp Giải Hình Học 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Trong hàng loạt những bài toán hình học trong những kỳ tuyển sinh 10 hoặc những đề kiểm tra học kì ta đều gặp loại toán này. Đa phần câu đầu tiên sẽ chứng minh tứ giác nội tiếp, câu tiếp theo sẽ chứng minh các dạng toán theo mà chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến bạn đọc.

Để chỉ ra các đẳng thức hoặc tỉ lệ thức ta thường đưa đến những cách chứng minh hai tam giác đồng dạng. Từ đó ta có các tỉ lệ thức như trong các dạng bài toán. Ngoài ra, ta còn có những cách dựa vào các đẳng thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông vừa mới học. Không những vậy, ta còn có những tỉ lệ liên quan đến đường phân giác trong tam giác. Bạn đọc cũng nên có mối liên hệ qua về giữa các tỉ lệ thức để đi đến những tỉ lệ thức xa hơn.

Để sưu tập cũng như tự học tất cả những dạng toán về hình học. Bạn đọc nên sưu tập thêm những chuyên đề khác mà chúng tôi giới thiệu trên kho sách này. Chẳng hạn như chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, chứng minh hai góc bằng nhau, chứng minh đồng quy, chứng minh vuông góc , ….

.

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: