Đề kiểm tra chương 2- Đại số và giải tích 11- Đại số tổ hợp xác suất- Đáp án đầy đủ

Một đề kiểm tra chương 2 đại số và giải tích 11 rất chi tiết dành cho các em học sinh 11 năm học này. Khi nó đã tổng hợp được những câu hỏi điển hình. Như quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, nhị thức Newton và các dạng toán về xác suất.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: