Đề kiểm tra 45 phút chương 1- Đại số và giải tích 11- Số 9

Tiếp tục luyện tập cho các em luyện tập về chương 1 giải tích 11. Đề khá hay khi tổng hợp được hết những dạng toán mà các em thường gặp!

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: