Cách xác định tính Chẵn-Lẽ của Hàm Số Lượng giác bằng CASIO- ĐS&GT 11

Việc xác định tính chẵn lẽ của hàm số lượng giác mà tất cả các em đang học sẽ được thực hiện một cách vô cùng đơn giản. Thực hiện ngay trên máy tính cầm tay của các em. Các thực hiện thế nào? Xem tài liệu bên dưới và chuẩn bị máy tính kề bên để thực hiện theo…

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

THỦ THUẬT KHI GIẢI TOÁN:

Một số nhận xét nhanh để xét tính chẳn lẽ của hàm số lượng giác :

+ Tổng hoặc hiệu của hai hàm chẳn là hàm chẵn.

+ Tích của hai hàm chẳn là hàm chẳn, tích của hai hàm lẽ là hàm chẵn.

+ Tích của một hàm chẳn và hàm lẽ là hàm lẽ.

+ Bình phương hoặc trị tuyệt đối của hàm lẽ là hàm chẳn.

(Áp dụng điều này chúng ta có thể xét tính chẳn lẽ của hàm số lượng giác một cách nhanh chóng để làm trắc nghiệm nhanh chóng hơn nhiều).

Có thể bạn cũng cần: