Đề kiểm tra học kì 2- Toán 9- Giải chi tiết- có WORD- Bản đẹp- ĐỀ SỐ 2

Như đề kiểm tra số 1 chúng tôi giới thiệu. Cấu trúc chỉ gồm tự luận. Trong đề kiểm tra đợt này chúng tôi giới thiệu đề số 2 với cấu trúc trắc nghiệm và tự luận. Những câu hỏi đa dạng hơn và cũng bám sát nội dung chương trình hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.