Đề cương giữa học kì 2- Toán 6- Cánh Diều-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

2. Biểu đồ cột kép

3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

5. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

6. So sánh các phân số. Hỗn số dương

7. Điểm. Đường thẳng

8. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

9. Đoạn thẳng

B. 1 – BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1. Số lượng dụng cụ học tập của tổ 1 và tổ 2 lớp 6A được thống kê như sau:

Bút có 18 chiếc; Máy tính cầm tay có 4 chiếc; Thước kẻ có 12 chiếc; Compa có 6 chiếc

a. Đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê là gì ?

b. Vẽ biểu đồ cột và biểu đồ tranh thể hiện dữ liệu thống kê.

=> Xem PDF  File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợNhóm: Xuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: