Chuyên Đề Tìm X Chứa Lũy Thừa- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 6

Đối với chương trình Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6. Những dạng toán về tìm x luôn là những bài bắt buộc. Có rất nhiều dạng toán cũng như phương pháp giải cho loại toán này. Trong tài liệu nhỏ này, chúng tôi trích ra những Bài tập của những dạng toán, phương pháp giải. Bao gồm: TÌM X BẰNG BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG, TÌM CƠ SỐ, THÀNH PHẦN  CỦA CƠ SỐ TRONG LŨY THỪA và TÌM X DỰA VÀO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ. Được trích từ FILE WORD hổ trợ của quyển sách cùng tên.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: