Phép cộng và phép trừ số tự nhiên- Toán 6- Cánh Diều

Trong các phép toán về số tự nhiên mà chúng tôi tiếp tục nâng cấp cho toán 6- Cánh Diều năm học này. Được đưa vào nhiều dạng toán cũng như vài toán giúp các em luyện tập. Trong đó, những dạng toán đi kèm với dạng toán này bao gồm. Thực hiện phép tính, bài toán tìm x, tính tổng nhanh- tính hợp lý, và những bài toán thực tế thông qua các phép cộng và phép trừ số tự nhiên. Trong tài liệu này, chúng tôi đã cho ra đầy đủ những phương pháp, Bài tập mẫu và bài tập luyện tập có đáp án một cách chi tiết.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: