Thống Kê C5:ĐS 10-Tính số trung bình-Phương sai-Độ lệch chuẩn bằng Casio 570VN Plus|Giải Trắc nghiệm

Việc sử dụng Casio 570VN Plus để tìm các bài toáng về thống kê rất lợi thế. Vì nó giải quyết cho tất cả chúng ta hàng loạt những công thức rườm ra để tính. Đặc biệt với những bài toán trắc nghiệm lại càng cần những Phương pháp tính nhanh chóng hơn. Những loại toán như: Tìm số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn của nó. Bên cạnh đó bạn đọc cũng có thể tự kiểm tra những thông số mà các bạn đã nhập vào đã đúng chưa. Trong video thầy đã nói rất cụ thể mà các bạn cũng có thể tự khám phá những tính năng tiếp theo.

Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây!

Có thể bạn cũng cần: