Quan Hệ Chia Hết- Tính Chất Chia Hết Của Biểu Thức – Dạng Toán Tính Chia Hết Của Một Tổng- Toán 6- Cánh Diều

 Ở trong chương trình toán 6 nói chung và chương trình toán 6 Cánh Diều nói riêng. Bạn đọc sẽ được gặp những dạng toán về chia hết và tính chất của chia hết. Trong dạng toán chứng minh một biểu thức lũy thừa chia hết này, chúng tôi đã giới thiệu cũng như thực hiện những bài toán về chia hết khá căn bản. Rồi từ đó thực hiện nâng cao. Đối với loại toán này, bạn đọc cần có kỹ năng gom thành những cụm chia hết cho số cần chia hết. Từ đó lý luận để tất cả tổng những cụm chia hết thì biểu thức đó cũng chia hết.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview