Phiếu Bài Tập: Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ- Đại Số 8- Chương 1- Đầy Đủ Dạng- Bản Đẹp

Trong tài liệu này chúng tôi đã sưu tập cũng như biên soạn thật ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất những dạng toán về hằng đẳng thức đáng nhớ. Trong đó phải kể đến những dạng bài tập căn bản như: Khai triển hằng đẳng thức, thực hiện phép tính, tìm x thỏa mãn đẳng thức. Bên cạnh đó còn có những bài tập mang tính chất vận dụng cao. Chẳng hạn: Tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của biểu thức, tìm x kết hợp với phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để đưa về phương trình tích, … Từ đó bạn đọc có thể tự mình thực hiện những dạng toán tiếp theo.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn