CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT – CHỦ ĐỀ 2: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI- DẠNG 2: KHI BIẾT HỆ SỐ GÓC VÀ ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA

Trong tài liệu ôn tập này chúng tôi đã đưa vào các bài tập xác định vị trí, toạ đoạ và tính độ dài. Ngoài ra là dạng toán vẽ đồ thị nhằm giúp các em luyện tập tốt hơn…Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao – Toán 9 – Đại Số – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn