PHÂN LOẠI BÀI TẬP VỀ VÉC TƠ VÀ CÁC PHÉP TOÁN VÉC TƠ – HÌNH HỌC 10- CHƯƠNG I

Rất đầy đủ và chi tiết về những dạng toán có trong chương học này của các em toán 10.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

DẠNG 1. CHỨNG MINH CÁC ĐẲNG THỨC VÉCTƠ

*Phương pháp:

            + Sử dụng qui tắc ba điểm (Chasles); hình bình hành; trung điểm.

            + Vận dụng các các chứng minh đẳng thức: biến đổi VT thành VP và ngược lại; biến đổi hai vế cùng thành một đẳng thức; biến đổi đẳng thức đã cho thành một đẳng thức luôn đúng.

DẠNG 2. XÁC ĐỊNH ĐIỂM THOẢ MÃN MỘT ĐẲNG THỨC VÉCTƠ

DẠNG 3. CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

DẠNG 4. CHỨNG MINH HAI ĐIỂM TRÙNG NHAU

DẠNG 5. QUỸ TÍCH ĐIỂM

Có thể bạn cũng cần: