Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Oxy- FULL lý thuyết bài tập và đáp án

Một tài liệu rất hay dành cho các em lớp 10 mà chúng tôi chọn được. Tài liệu bao gồm đầy đủ những lý thuyết , bài tập và hướng dẫn giải cụ thể cho các em. Từ phương trình tổng quát của đường thẳng , phương trình tham số của đường thẳng và những bài toán liên quan. Chẳng hạn vị trí tương đối của hai đường thẳng , khoảng cách giữa hai đường thẳng, góc của hai đường thẳng đều được giới thiệu đầy đủ tại đây.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: