Sự biến thiên của hàm số theo định nghĩa- Đại số 10

Việc xét sự biến thiên tức đồng biến nghịch biến của một hàm số theo định nghĩa có nhiều điều cần lưu ý khi thực hiện. Trong đó thức tự các bước trình bày là một điều rất quan trong đối với các em học sinh đang học phần này. Tất nhiên việc thực hiện theo trắc nghiệm vẫn có thể dùng máy tính để kiểm tra. Tuy nhiên đối với tình hình hiện tại thì việc thực hiện theo tự luận gần như là điều bắt buộc đối với các em.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: