Chuyên đề hình học 8 chương 1- Tứ giác đầy đủ các dạng

Một tài liệu rất đầy đủ về hình học cho tất cả các em học sinh lớp 8 năm học này. Bao gồm tất cả các hình tứ giác và các phép dựng hình mà chúng ta sẽ gặp ở phần học này. Bao gồm: Tứ giác, hình thang,hình thang cân, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật và hình vuông. Mỗi mục đều có những Tính chất, Phương pháp giải, và Bài tập cụ thể. Bạn đọc có thể dùng để luyện tập để có kiến thức phong phú hơn.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.