Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Chuyên Đề Phân Thức Đại Số- Rút Gọn Biểu Thức Và Các Bài Toán Liên Quan

Những bài toán về phân thức đại số thường rất đa dạng. Để thực hiện những bài toán này, bạn đọc phải có những kiến thức cộng với những kỹ năng thực hiện tổng hợp. Trong đó, những kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử, quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức, đặt Điều kiện cho phân thức đại số… Do đó, trong tài liệu tổng hợp dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi này. Chúng tôi đã tổng hợp những dạng toán thường ra ở những kỳ thi học sinh giỏi.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS