Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 1

Với sự nâng cấp toàn diện cho chương trình toán 8 trong sự đổi mới của chương trình hiện nay. Chúng tôi cũng đã kịp thời cung cấp đến bạn đọc những cải tiến mới phù hợp với bộ sách giáo khoa mới. Trong đó, bộ sách tham khảo này phù hợp với tất cả bạn đọc đang học và nghiên cứu chương trình Kết Nối Tri Thức. Một bộ sách được thống kê dùng nhiều nhất trong ba bộ sách hiện hành.

Với bộ sách mới này, có nhiều sự thay đổi đáng kể cũng như nhiều phần được thêm bớt vào theo đúng chương trình. Ở trong tập 1 này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc gồm 3 chương về số học. Trong đó chương 1 về đa thức, chương 2 về  hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng, chương 5 gồm dữ liệu và biểu đồ.

Cũng theo đúng như những cách viết sách của chúng tôi từ trước đến nay. Những chương học được chia thành những chủ đề, mỗi chủ đề lại được chia thành nhiều dạng. Mỗi dạng toán lại được chia thành những phương pháp, Bài tập mẫu, bài tập luyện tập và đáp án cụ thể. Với cách viết này được cộng đồng hưởng ứng tích cực trong suốt nhiều năm qua. Bởi tính thực dụng của nó. Học sinh có thể tự học và giáo viên có thể tham khảo để dạy học.

Hơn nữa, quyển sách còn được viết với tiêu chí từ cơ bản đến nâng cao. Những kiến thức được chúng tôi chọn lọc và sắp xếp theo đúng thức tự từ cơ bản nhất với những bài tập mẫu. Sau đó trong những bài tiếp theo được nâng cao lần lượt tùy thuộc vào từng tình hình tư duy của học sinh. Thông qua hàng loạt những bài toán cũng như những bài tập luyện tập mà chúng tôi đã cung cấp trong tài liệu.

Dù đã có nhiều cố gắng để mang lại những sản phẩm hay cụ thể là những quyển sách có chất lượng đến bạn đọc. Nhưng chắc chắn trong quá trình thực hiện sẽ có những sai sót không đáng có. Tác giả và nhóm cộng sự mong muốn bạn đọc góp ý những khuyết điểm đó để sản phẩm ngày càng được hoàn thiện hơn. Góp phần thiết thực vào việc xây dựng những lượng kiến thức thật sự hữu ích đến cộng đồng. Mọi ý kiến đóng góp mong bạn đọc gửi về email: quoctuansp@gmail.com hoặc fb.com/Thay.Quoc.Tuan/. Tác giả và cộng sự vô cùng cảm ơn những đóng góp thiện chí từ cộng đồng!

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương I: ĐA THỨC

Trang 5:

Chủ đề 1: ĐƠN THỨC

Dạng 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐƠN THỨC THU GỌN(5)

Dạng 2: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG(11)

Trang 17:

Chủ đề 2: ĐA THỨC

Trang 22:

Chủ đề 3: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC

Trang 26:

Chủ đề 4:  PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Loại I: PHÉP NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH(26)

Dạng 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(30)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(32)

Dạng 4: TÌM X- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH(34)

Loại II:  PHÉP NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH(37)

Dạng 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC(40) 

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(43) 

Dạng 4: TÌM X- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (47) 

Trang 52:

Chủ đề 5: PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

Dạng 1: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC (52) 

Dạng 2: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC (55)

Trang 60:

ÔN TẬP CHƯƠNG I

CHƯƠNG II: HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Trang 89:

Chủ đề 6: HIỆU HAI BÌNH PHƯƠNG-BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH- KHAI TRIỂN HẰNG ĐẲNG THỨC (89)

Dạng 2: TÌM X(98)

Dạng 3: CHỨNG MINH BIỂU THỨC LUÔN DƯƠNG-ÂM-BẰNG 0(104)

Dạng 4: TÌM GTLN-GTNN CỦA BIỂU THỨC- MỘT BIẾN(109)

Dạng 5: TÌM GTLN-GTNN CỦA BIỂU THỨC CHỨA NHIỀU BIẾN(120)

Trang 143:

Chủ đề 7: LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TỔNG HAY MỘT HIỆU

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH- KHAI TRIỂN HẰNG ĐẲNG THỨC (143)

Dạng 2: VIẾT LẠI BIỂU THỨC DƯỚI DẠNG LẬP PHƯƠNG (146)

Dạng 3: CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC(148)

Trang 152:

Chủ đề 8: TỔNG VÀ HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG

Dạng 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH- KHAI TRIỂN HẰNG ĐẲNG THỨC(152)

Dạng 2: TÌM X(156)

Dạng 3: BIỂU DIỄN- TÍNH GIÁ TRỊ  BIỂU THỨC QUA TỔNG-TÍCH(160)

Trang 166:

Chủ đề 9: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Dạng 1: ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG(166)

Dạng 2: NHÓM HẠNG TỬ(169)

Dạng 3: DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ(173)

Dạng 4: PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP (178)

Dạng 5: TÌM X- GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (183)

Dạng 6: CHỨNG MINH CHIA HẾT DỰA VÀO PHÂN TÍCH ĐA THỨC(198)

Trang 205:

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Chương V: DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Trang 235:

Chủ đề 18: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

Trang 263:

Chủ đề 19: BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG- BIỂU ĐỒ

Trang 279:

Chủ đề 20: PHÂN TÍCH SỐ LIỆU THỐNG KÊ DỰA VÀO BIỂU ĐỒ

Có thể bạn cũng cần: