CHỦ ĐỀ 9: GIỚI THIỆU ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – ĐỀ SỐ (1-10) – ĐẠI SỐ 8 – CHƯƠNG 1

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào đầy đủ các dạng toán và các cập nhật mới nhất. Với bộ gồm 10 đề chúng tôi tin rằng tài liệu này thật sự hữu ích đối với mọi người nhằm ôn tập tất cả các nội dung  đã học trong chương 1. Luyện tập tốt chương 1 sẽ là nền tảng tốt để chúng ta bước sang chương 2 với nhiều dạng toán mới lạ hơn… Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn