Chủ đề: Hình thang- Hình thang vuông- Hình học 8- Chương I

1. Hình thang

 Định nghĩa: Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

Tính chất: trong một hình thang, góc kề một cạnh bên thì bù nhau.

 Nhận xét:

+ Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.

+ Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên song song và bằng nhau

2. Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy.

3. Dấu hiện nhận biết hình thang, hình thang vuông

+ Một tứ giác có hai cạnh song song là hình thang.

+ Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.