Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8- Chứng Minh Bất Đẳng Thức – Dạng 1 Sử Dụng Định Nghĩa

 Trong những đề thi học sinh giỏi toán 8 nói riêng và trung học cơ sở nói chung. Phần bất đẳng thức luôn có sự xuất hiện cả những dạng toán về bất đẳng thức. Nói chung việc chứng minh bất đẳng thức có nhiều cách. Trong tài liệu này, Xuctu giói thiệu đến bạn đọc những bài toán về chứng minh bất đẳng thức dạng chứng minh theo định nghĩa. Còn các phương pháp khác bạn đọc đón xem ở Xuctu trong thời gian tới.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS