BÀI TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VÀ ĐỊNH LÍ VIÉT

BÀI 1:A) Cho phương trình:  x2– mx  + m2 -7 = 0

Tìm m để phương trình có một nghiệm là – 1. Tìm nghiệm còn lại.

        B)Cho phương trình (m – 1)x2 – 4mx + 4m – 1 = 0 ( x là ẩn, m là tham số)

a, Giải phương trình với m = 2

b, Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất .

c, Tìm m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn x12 + x22 = 1.

BÀI 2: Cho phương trình x2 – 2(k – 1)x + k – 4 = 0  (1)   ( x là ẩn, k là tham số)

a, Giải phương trình với k = 1.

b,Chứng minh rằng PT  (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi k.

c,Tìm k để PT có hai nghiệm cùng dấu. Khi đó 2 nghiệm mang dấu gì?

d, Chứng minh biểu thức A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1) không phụ thuộc vào giá trị của k( x1,x2 là hai nghiệm của phương trình).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: