15 đề kiểm tra 45 phút Hình học 8- Chương 1: Tứ giác- FULL- Bản đẹp

Đề 1

Bài 1: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.

  1. Chứng minh DE là đường trung bình của tam giác ABC.
  2. Tính độ dài DE và AF cho biết BC = 12cm.
  3. So sánh DE và AF.

Bài 2: (6 điểm) Cho tam giác ABC cân tại B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BA, BC; đoạn thẳng AN và CM cắt nhau tại G.

  1. Chứng minh: MN là đường trung bình của tam giác ABC, G là điểm đặc biệt gì của tam giác ABC? Vì sao?
  2. Chứng minh tứ giác AMNC là hình thang cân.
  3. BG cắt AC tại K. Tứ giác AMNK là hình gì? Vì sao?
  4. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMNK là hình thoi.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.