Chứng Minh Đoạn Thẳng Bằng Nhau- Trung Điểm – Các Dạng Chứng Minh Hình Học Trong Tuyển Sinh 10: Phương Pháp Giải Hình Học 9 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

PHƯƠNG PHÁP

1. Hai đoạn thẳng cùng số đo.

2. Hai đoạn thẳng bằng đoạn thẳng thứ ba.

3. Hai đoạn thẳng cùng bằng tổng, hiệu, trung bình nhân…của hai đoạn thẳng bằng nhau từng đôi một.

4. Hai đoạn thẳng bằng nhau được suy ra từ tính chất của tam giác cân, tam giác đều…

5. Hai đoạn thẳng tương ứng của hai tam giác bằng nhau.

6. Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, định nghĩa đường trung tuyến của tam giác, 

định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.

Với d là đường trung trực của đoạn AB thì mọi điểm nằm trên đường trung trực đều có khoảng cách với hai đầu mút A, B bằng nhau.

7. Tính chất của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông…

8. Tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền, tính chất cạnh đối diện với góc 30 của tam giác vuông.

9. Tính chất đường phân giác của một góc.

10. Tính chất của cung bằng nhau, dây cung bằng nhau.

11. Tính chất của hai đoạn thẳng song song chắn giữa bởi hai đường thẳng song song.

12. Chứng minh bằng phản chứng.

13. Sử dụng đoạn thẳng định lí Talet.

14. Sử dụng định lí đường trung bình của tam giác (thuận và đảo).

15. Sử dụng tính chất trọng tâm tính chất của giao điểm ba đường phân giác, tính chất của giao điểm ba đường trung trực.

16. Sử dụng bình phương của chúng bằng nhau (có thể sử dụng định lí Pitago, tam giác đồng dạng, hệ thức lượng trong tam giác, trong đường tròn để đưa về bình phương của chúng bằng nhau).

.

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo